Preloader
Widget Image

:

1-677-124-44227 info@your business.com 184 Main Collins Street West V. 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM

:

September 2018

Ljubav prema pravljenju kolača i najčešće pitanje - da li treba da zbog toga postanem preduzetnik? Iz moje perspektive - da! Ali ne znam koja je perspektiva onoga ko postavlja pitanje.Preduzetnik - MORA imati ljubav prema onome što radi. Ali preduzetnik nije samo to. Najviše detalja na ovu temu sam iznela u svojoj knjizi "Slatko preduzetništvo", ali  ono što jeste zajedničko i kao prvi odgovor svima, kada se upuštaju u ovakav poduhvat, je da moraju biti spremni na neko od ponudjenih rešenja u situaciji, kada se suoče sa