Preloader
Widget Image

:

1-677-124-44227 info@your business.com 184 Main Collins Street West V. 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM

:

Budućnost proizvodnje hrane u Srbiji

Godine 2017, sam prijavila jednu do svijih ideja na konkursu GENERATOR SOGE banke – za inovativne projekate…
Nisam imala velika očekivanja. Želela sam da opišem ideju, radi sebe, da vidim ima li nedostatke, da čujem šta ljudi misle o njoj. Da uradim nešto novo i drugačije.
Bilo je prijavljeno oko 800 ideja. Nagradjenih je bilo nas 5. Proces pisanja ideje, podnošenja, selekcije i prezentacije je trajala nekoliko meseci. Nagradu sam dobila 15 dana NAKON što sam se iselila iz Srbije. 
Čudan osećaj. Dobiti priznanje za ideju, onda kada sam odlučila da više ne živim tu. Lično, doživela sam kao vrstu priznanja za svoj dotadašnji rad u Srbiji. Otišla sam u svet sa nagradom.
Opis projekta – BLIC
Šta se dogodilo sa projektom?
Projekat je napisan i nagradjen 2017.
Godina je 2020 i dalje je projekat INOVATIVAN! Na nivou Evrope, ali i velikog dela sveta.
Potrebna je podrška – malo zakona, malo sponzora, malo medija. Doćiće dan kada će projekat ZAŽIVETI.
Sigurna sam!

PROMO VIDEO