Cake biznis consulting

Budućnost proizvodnje hrane u Srbiji

Godine 2017, sam prijavila jednu do svijih ideja na konkursu GENERATOR SOGE banke – za inovativne projekate… Nisam imala velika očekivanja. Želela sam da opišem ideju, radi sebe, da vidim ima li nedostatke, da čujem šta ljudi misle o njoj. Da uradim nešto novo i drugačije. Bilo je prijavljeno oko 800 ideja. Nagradjenih je bilo […]

Voliš da praviš kolače?

Ljubav prema pravljenju kolača i najčešće pitanje – da li treba da zbog toga postanem preduzetnik? Iz moje perspektive – da! Ali ne znam koja je perspektiva onoga ko postavlja pitanje. Preduzetnik – MORA imati ljubav prema onome što radi. Ali preduzetnik nije samo to. Najviše detalja na ovu temu sam iznela u svojoj knjizi […]

Scroll to top