Primeri iz prakse

Nisam za Vas ako…

Formula uspeha? Možemo anagažovati najveće stručnjake – kao zaposlene Možemo imati najbolje lične i poslovne konsultante Možemo investirati onoliko koliko je potrebno Sve to možemo imati, ali formula uspeha leži u osobi koja koordinira činjenicama. Formula uspeha, leži u spremnosti onoga ko traži pomoć da pozitivno odgovori na sledeća pitanja: Želim promenu Verujem eksternom savetniku […]

Organizacija dogadjaja

Organizacija proslava, dogadjaja i dekoracija, je u Srbiji, široko rasprostranjen biznis. Nije svako u tome dobar, niti uspešan, a svi rade. U čemu je tajna? Jedna od velikih prednosti i radosti je kada posao koji radite za ciljnu grupu ima osobe kojiVas zovu kada žele nešto da proslave. Obzirom da je moj porodični posao imao […]

Scroll to top