Rent – A – General Manager – Director

RENT-A-GENERAL MANAGER/DIREKTOR Usluge u paketu Rent-A-General Manager/Direktor, odnose se kada je potreban intenzivniji rad sa preduzetnikom kada: je u pitanju malo-srednje preduzeće, gde su pojedine oblasti obimne, postoji menadžment, ali je potrebno sagledavanje, rešavanje i postavljanje planova i prioriteta po segmentima.  preduzetnik često putuje ili iz ličnih razloga ne može da vodi firmu čitave godine … Continue reading Rent – A – General Manager – Director