Preloader
Widget Image

:

1-677-124-44227 info@your business.com 184 Main Collins Street West V. 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM

:

Sandra Arsenijević

Sandra Arsenijević

Od samog početka komunikacija sa Marinom je bila veoma laka, neposredna i konkretna. Razgovor je bio veoma konstruktivan i usmeren na delove mog poslovanja koje treba da unapredim. Njene savete i smernice za razvoj mog biznisa su veoma korisne za mene kao kreativca, jer Iako su nam informacije svuda dostupne, mnogo je lakše i delotvornije kad dobiješ sažete savete i prave smernice stručne osobe koje su namenjene baš za tvoj biznis. Strategiju koju sam dobila sadrži praktične i primenljive informacije sa konkretne primere i jasne korake koje treba preduzeti za postavljanje dobre osnove poslovanja. Sigurna sam da ću i dalje koristiti njene savete i smernice za razvoj mog poslovanja.
Sandra Arsenijević
SA| WEAVING & ART STUDIO