Preloader
Widget Image

:

1-677-124-44227 info@your business.com 184 Main Collins Street West V. 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM

:

Tamara Gavrić

Tamara Gavrić

Nakon oduševljenja i iskustva sa Marininih radionica i Čarobnog štapića, bilo mi je jasno da želim da prepustim razmatranju poslovni život, što trenutni, što posao o kome maštam. Budući da ja moj posao obožavam, dream job se ni ne razlikuje puno. Kada volite ono što radite, dešava se da ne umete da napravite granice i jasno odredite business plan i strategiju. Marina mi je jako puno pomogla, obzirom da nisam bila orjentisana do sada strategijama, već isključivo i samo rezultatima, do kojih sam dolazila davajući 200 % moje energije, volje i vremena. Rezultati su bili dobri za klijente, ali ne i po mene.

Marina ima jasne odgovore i instrukcije, vrlo konkretne, precizno definisane.

Neizmerno zahvalna na svim savetima!

Tamara Gavrić, Interior designer, Upwork Ambassador 

www.multipraktikdesign.com